جهت خرید لوبیا چیتی ارزان با شمار هزیر تماس بگیرید

09201383718 , 021-77644417

 

لوبیا یکی از مصرف کننده های بالای پتاسیم بوده و نیاز پتاسیمی آن تقریباً برابر با ازت در نظر گرفته می شود . همچنین بررسی ها نشان می دهد

به ازاء تولید هر تن بذر لوبیابه طور متوسط 32/2 کیلو گرم ازت، 3/7 کیلوگرم فسفر، 18/6 کیلوگرم پتاسیم، 9/2 کیلوگرم گوگرد،

3/2 کیلوگرم کلسیم، 3/1 کیلوگرم منیزیم از یک هکتار زمین استخراجمی گردد

( باقری و همکاران ).1380 تحقیقات Sangakara ، 1996 نشان می دهد

مصرف کودهای پتاسیمی در لوبیا منجر به افزایش رشد ریشه گردیده و زمانی که گیاه

تحت تنش خشکی قرار داشته باشد با مصرف پتاسیم

وزن خشک ریشه و گسترش تارهای کشنده افزایش می یابد . همچنین مصرف کودهای

پتاسیمی منجر به افزایش فرآیند تثبیت ازت گردیده

و از این طریق وابستگی گیاه به کودهای ازته کاهش می یابد . بررسی های همین محقق در سریلانکا نشان می دهد

مصرف 100 کیلوگرم پتاسیم به صورت K2o در مرحله قبل از کشت منجر به افزایش رشد رویشی، عملکرد و اجزاء عملکرد می گردد .

مطالعات Roy و Malti ، 1992 نشان می دهد مصرف 30 کیلوگرم در هکتار روی منجر به افزایش معنی دار در عملکرد لوبیا می گردد .

Morgan و Grafton ، 1999 در بررسی های خود بر روی ارقام مقاوم و حساس به کمبود روی در لوبیا سفید گزارش نمودند کمبود

روی منجر به تأخیر در رسیدگی غلاف در ارقام حساس به کمبود می گردد . همچنین کمبود روی باعث کم شدن فتوسنتز

و فعالیت کربنیک انهیدراز در لوبیا گردیده، تحت چنین شرایطی پیرشدگی گیاه زود تر حاصل می گردد .

 

جهت خرید لوبیا چیتی ارزان با شمار هزیر تماس بگیرید

09201383718 , 021-77644417

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Optimized with PageSpeed Ninja