حراج!
(دیدگاه 1 کاربر)

Original price was: ﷼52,000.Current price is: ﷼47,000.

کتاب روانشناسی خانواده از دیدگاه اسلامی

مولفان: نیما سبلانی، خیام سبلانی، نادر اسلام خواه

. انتشارات دانشیاران 09201383718

.132 ص وزیری

توضیحات

..

 

..روانشناسی خانواده از دیدگاه اسلامی

خانواده نمونه کوچک یک جامعه و اصلی‌ترین نهادی است که ارزش‌های اخلاقی و راه رسیدن به تکامل را آموزش می‌دهد ما در  کتاب روانشناسی خانواده از دیدگاه اسلامی به نقش غیرقابل انکار خانواده در همه ابعاد زندگی و وظایفی که هر کدام از اعضا بر عهده دارند پرداخته ایم. خانواده به مثابه یک کشتی است .که سهل انگاری و بی تفاوتی هر یک از مسافران می تواند خساراتی را وارد.  و حتّی باعث غرق شدن آن کشتی شود. ما در این اثر با بهره گیری از آیات قرآن و احادیث و دستورات دینی به شرح وظایف و نقشی که هر کدام از اعضا نسبت به خود و دیگران دارند پرداخته ایم . وظایفی که اگر به خوبی به آنها توجه شود مارا به ساحل آرامش و سر منزل مقصود خواهد رساند.

مقدمه کتاب روانشناسی خانواده از دیدگاه اسلامی

خانواده، اولین، کوچکترین و در عین حال اصلی‌ترین نهادی است که ارزش های اخلاقی و راه رسیدن به تکامل را آموزش می دهد .
خانواده به مثابه یک کشتی است . که اگر هر کدام از مسافران آن نسبت به خود و دیگران بی تفاوت باشند. و غفلت کنند چه بسا باعث غرق شدن آن کشتی شوند.
آنچه در این کتاب می خوانیم یافتن عواملی است که باعث تقویت و تمکین بنیان خانواده می گردد. ما در این کتاب، ضمن تشریح وظایف هر یک از اعضای خانواده نسبت به خود و دیگران ،با بهره گیری از آیات قرآن کریم و احادیث و سخنان ائمه اطهار ، مسائلی را که باعث تقویت بنیان خانواده و به تبع آن پیشرفت جامعه می گردد بیان نموده ایم .ما با بهره گیری از موضوعات و محتوای این کتاب. با شرح وظایف و نقش خود و مسئولیتی که در قبال خود و دیگر اعضای خانواده داریم. بیشتر آشنا شده و به این حقیقت پی خواهیم برد.که هر کدام از ما علاوه بر مسوولیتی که نسبت به خود داریم،در قبال دیگران نیز مسئولیت داریم .و تنها با همکاری و تعامل ،این کشتی، به سر منزل مقصود و ساحل آرامش خواهد رسید.

اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام
قطعاً دین اسلام کامل ترین و جامع ترین دین بوده و رعایت همه دستورات آن در هر زمینه ای به خصوص در مورد مسائل مربوط به زن و مرد وفر زندان و به‌طورکلی مسائل مربوط به خانواده می تواند نقش بی بدیلی در سعادت دنیوی و اخروی و مادی و معنوی انسان داشته باشد .
ما در این کتاب هر آنچه را که لازمه ی یک زندگی خوب و ایده‌آل است. با استناد به آیات و دستورات دین اسلام بیان نموده ایم. فراموش نکنیم که رشد و تکامل خانواده هاست که باعث رشدجامعه می گردد.

جایگاه خانواده

ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ آن اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار داده و در ﻗﺮآن و رواﯾﺎت ﻣﺘﻌـﺪدی ﺑـﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﻧﻮاده در اﺳﻼم ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوت از ﻧﮕﺎه ﻋﺮﻓﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﯾﺎ ﻣﺬاﻫﺐ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: »ﻣﺎ ﺑُﻨﯽَ ﻓِﯽ اﻻِﺳﻼمِ ﺑﻨـﺎءٌ اَﺣَـﺐُ اﻟﯽَ اﷲِ واَﻋَﺰﱡ ﻣِﻦَ اﻟﺘَﺰوﯾﺞِ« در اﺳﻼم ﻫﯿﭻ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸـﺪ ﮐـﻪ ﻧـﺰد ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺤﺒـﻮبﺗﺮ و ارﺟﻤﻨﺪﺗﺮ از ازدواج ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮ از ﻫﻤﺎن ﺣﻀـﺮت اﺳـﺖ . ﮐـﻪ ازدواج ﺳـﻨﺖ ﻣـﻦ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺳﻨﺖ ﻣﻦ روی ﮔﺮداﻧﺪ از اﻣـﺖ ﻣـﻦ ﻧﯿﺴـﺖ. در رواﯾـﺖ دﯾﮕـﺮ ﺣﻀـﺮت ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ: »ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ازدواج ﮐﻨﺪ ﻧﺼﻒ دﯾﻨﺶ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.  و ﺑـﺮای ﺣﻔـﻆ ﻧﺼـﻒ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﻮای ﺧﺪا ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﺪ..  در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی زن و ﻣﺮد و ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ آن بسیار مهم است.

نویسندگان:

نویسندگان این کتاب آقایان: نیما سبلانی، خیام سبلانی و نادر اسلام خواه می باشد.  این کتاب در سال 1400 در انتشارات دانشیاران به چاپ رسیده است جهت تهیه اثر با ما تماس بگیرید 09201383718

1 دیدگاه برای

  1. skagree

    My GP told me that it was either stress or a sinus infection and got me an appointmnet with an ENT cose clomid

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Optimized with PageSpeed Ninja