در قسمتی از این کتاب می خوانیم: من دو پدر داشتم که یکی پولدار بود و دیگری بی پول. یکی از آنها بسیار باهوش، و از تحصیلات بالایی برخوردار بود. او دارای مدرک دکترا بود و زمانی که در مقطع تحصیلی لیسانس بود، توانست مدرکش را در مدت کمتر از دو سال بگیرد. او سپس برای ادامه تحصیلاتش به… کتاب پدر پولدار پدر بی پول اثر رابرت تی کی یو ساکی توسط انتشارات داریوش به چاپ رسیده و به وسیله هافکو به فروش می رسد.

X