رمان عاشقانه «ملت عشق» عنوان رمانی پرفروش از الیف شافاک نویسنده‌ی ترک است ملت عشق داستانی عاشقانه از دلدادگی و رهایی است. داستان زندگی آرام و یکنواخت زنی در غرب است که درگیر اندیشه‌های عرفانی شرق می‌شود.

Optimized with PageSpeed Ninja