نهج البلاغه

انتشارات دانشیاران مرکز تخصصی چاپ و نشر نهج البلاغه 09201383718

خرید نهج البلاغه با تخفیف

شناخت نهج البلاغه

شناخت دقیق نهج البلاغه، در فهم کلام امیرمؤمنان تأثیری شگرف دارد. اگرچه تاکنون در معرفی این اثر جاودانه، تلاشهای ستودنی به ثمر رسیده است، امّا شناخت ساختار و نحوه طراحی نهج البلاغه، و چگونگی گزارش سید رضی، بر بهرهمندی ما می افزایدشناخت شیوه گزارشی سیدرضی، مانند استفاده از تقطیعات، عناوین رسا و توضیحات او، افزون بر آن که زیباییها و کاستیهای روش وی را نشان میدهد، در پاسخ گویی به شبهاتی که پیرامون این کتاب مطرح شده است، نیز مؤثر خواهد بود.

درآمد:

کتاب پر ارج نهج البلاغه، از آثار گرانبها و شناخته شده مسلمانان است. که نزد شیعیان جایگاهی ویژه دارد. و در میان روشنفکران سنی نیز با مقبولیتی شایسته روبروست گردیده ، امّا با این همه، هنوز جایگاه بایسته خود را نیافته است. یکی از عوامل مؤثر در شناخت نهج البلاغه، آشنایی دقیق با طرح و ساختار کتاب به گونهای روشمند است. بیشترین تأکید ما در این نوشتار، بررسی طرح و ساختار کتاب، بر پایه گزارش سید رضی در مقدمه نهج البلاغه است، هر چند از نگاه بیرونی، به کتاب نیز غفلت نورزیده ایم.

 طراحی نهج  البلاغه

برای شناسایی طرح یک اثر، نخستین بار از طراح آن باید مدد جست. خوشبختانه سید رضی در مقدمه کتاب نهج البلاغه، انگیزه خود را بیان میکند، و از نوشته او میتوان طرح اولیه کتاب را دریافت. وی در دوران جوانی، با هدف گردآوری فضیلتهای پیشوایان دین و ارائه گلچینی از گوهرهای گفتار معصومین(، کتاب خصائص  الأئمه را تدوین کرد، امّا گرفتاریهای او مانع از اتمام این اثر شد، و تنها بخش مربوط به امام علی( به همراه سخنان کوتاه و حکمتها و مَثَل های شگفت آن حضرت، سامان یافت. 

سخن سید رضی درباره نهج البلاغه

خود در این باره می نویسد:
تنی چند از دوستان و برادران، آنچه را در آن فصل بود، نیکو شمردند. و از دیدن معنیهای زیبا و اسلوب بدیع و دل ربا، لذت بردند و به شگفت ماندند. و خواستند تا کتابی بپردازم و گزیده سخنان مولا امیرالمؤمنین( را در آن فراهم سازم. گفتارهایی از همه فنون، و مجموعه ای از همه گون: از آداب و پند، یا نامه، یا خطبه  های کوتاه و بلند، که می دانستند چنین کتابی طراز فصاحت خواهد بود و پیرایه بلاغت. عربیت را بها فزاید، و دین و دنیا را به کار آید؛ که بلاغتی چنان نه در گفتاری فراهم آمده است و نه یک جا در کتابی هم؛ چه امیرمؤمنانسرچشمه فصاحت است و آبشخور بلاغت (نهج  البلاغه: مقدمه سیّد رضی).

انتشارات دانشیاران مرکز تخصصی چاپ و نشر نهج البلاغه 09201383718

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Optimized with PageSpeed Ninja