قرآن کریم

محتوای آیات اولیه

انتشارات دانشیاران مرکز تخصصی چاپ قرآن

بر پایه قرآن، هشدار دادن به ناباوران (کفار). از عذابی که در روز رستاخیز انتظار آن‌ها را می‌کشد.یکی از نقش‌های اصلی محمد می‌باشد.[۲۰۲] گاهی قرآن، صراحتاً به روز رستاخیز اشاره نمی‌کند. ولی نمونه‌هایی از داستان قوم‌های.محو و نابود شده آورده. و هم عصران محمد را از عذاب‌های همانند برحذر می‌دارد. (آیه ۴۱:۱۳ تا ۴۱:۱۶).[۲۰۳] محمد نه تنها به کسانی که وحی خدا را انکار می‌کنند هشدار می‌دهد. بلکه وعده‌های نیکویی به کسانی که از اهریمن دوری می‌ورزند، به سخن خدا گوش فراداده و از خدا فرمانبرداری می‌کنند، می‌دهد.[۲۰۴] مأموریت محمد هم‌چنین دربرگیرنده تبلیغ یکتاپرستی می‌باشد. قرآن از محمد می‌خواهد. که به اظهار و تمجید نام پروردگارش بپردازد. و به او دستور می‌دهد. که از پرستش بتها. یا نسبت دادن الوهیت. به هر چیزی بجز خدا دوری بورزد.[۲۰۳]

موضوع آیات قران :

نخستین قرآن وظیفه انسان در برابر آفریننده خویش، رستاخیز مردگان، داوری پایانی خدا به همراه توصیف روشن عذاب‌های دوزخ و لذات و نعمات بهشت، و نشانه‌های خدا در همگی عرصه‌های زندگی انسان می‌باشد. تکالیف مذهبی که در این زمان. از باورمندان. خواسته شده بود. اندک بودند: باور به خدا. درخواست برای بخشش گناهان. خواندن نمازهای مکرر. کمک به دیگران به‌ویژه نیازمندان. رد کردن تقلب و دوستی مال جهان (که در زندگی بازرگانی مکه، امری پراهمیت به‌شمار می‌رفت)، عفت و پاکدامنی و زنده به گور نکردن فرزندان دختر.[۲۰۵] آیات نخستین قرآن با پافشاری روی جنبه‌های اخلاقی آغاز و سپس به گونه فزآینده‌ای به انتقاد از خدایان مکه و بت‌پرستی پرداخت.[۲۰۵]

آفرینش انسان

قرآن کریم

برخی دربارهٔ اینکه در قرآن انسان. از چه چیز آفریده شده.مدعی تناقض در قرآن هستند. قرآن سر منشأ خلقت انسان را به صورت‌های متفاوتی بیان کرده‌است. گاهی می‌گوید انسان از خاک خلق شده‌است و گاهی می‌گوید از گل یا از خون یا قطره آبی و…  این انتقاد وجود دارد.

انتشارات دانشیاران مرکز تخصصی چاپ رایگان قران

09201383718

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *