حراج!

کتاب گیاهان دیرینه کشت در ایران باستان

تومان۲۳۰,۰۰۰

گیان دیرینه کشت در ایران

مولف مهدی جهان آرا

انتشارات دانشیاران

قیمت کتاب:250000 تومان

توضیحات

لایبلابزئا

 .گیاهان دیرینه کشت در ایران باستان

مهدی جهان آرا

گیاهان دیرینه کشت در ایران باستان

دﯾﺒﺎﭼﻪ
»ﮔﯿﺎﻫﺎن دﯾﺮﯾﻨﻪ ﮐﺸﺖ در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن« ﻓﺮﻧﺎم ﻧﻮﺷﺘﺎرﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﺮ ﺑﻦ ﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی دﯾﺮﯾﻨﻪ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻧﺴﮏ ﻫﺎی ﮐﻬﻦ، ﺑﺎزﻧﻮﺷﺖ درﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ از رخ دادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﻫﻮراﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮐﻮﺗﻪ ﻧﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎ آﻣﯿﺰه از ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮی و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ارزﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ رﺳﺘﻨﯽ ﻫﺎﯾﯽ. ﮐﻪ در دوران ﻧﻮﺳﻨﮕﯽ در ﮔﺴﺘﺮه ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﮐﺸﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.و آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ آن، داﻧﺶ ﺑﺎﻟﻨﺪه اﻣﺮوز ﮔﯿﺎﻫﭙﺰﺷﮑﯽ و درون ﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ.ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﻄﻮره ﻫﺎ و داﻧﺶ اﯾﺮاﻧﺸﻨﺎﺳﯽ. ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺗﺎ ﻫﺰاره ﻫﺎی ﻣﯿﻬﻦ را ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ. و ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ.

کتاب دیگر از این مولف

درختان میوه، تاریخچه و آسیب‌شناسی

روزگاری دراز آهنگ در آموختن و آموزش بیماری­های درختان میوه. و نگاهی به زیست بوم درختان میوه فراموش شده انگیزه و آغازی برای نوشتن این کتاب است. کوشیده­ام با بهره­مندی از بن مایه­های تاریخی جان سخن را در ساختار کتاب درختان میوه، تاریخچه و آسیب‌شناسی به گونه­ای دانشی و کاربردی برای دانشجویان گیاه­پزشکی و دوست­داران باغداری فراهم نمایم و دریچه­ای بر بازشناسی تاریخچه درختان میوه در سرزمین باستانی ما گشوده شود و با کوشش جوانان فرهیخته، پردیس­های ایران، همسان درخت ” هرویسپ تخمک” شاخسار به سپهر ایران برکشد و زیست­بوم آن همواره برای باشندگان سپند ورجاوند باشد.

باغ ارم شیراز میراث بر جای مانده از دوره­ی سلجوقیان و جایگاه جلوس شاه شیخ ابواسحاق اینجو در سال ۷۴۲ هجری قمری. در دوره صفویه آباد و با­شکوه بوده و در دوره­ی کریمخان زند. بهسازی شده و سبک معماری دوره قاجار. و گونه­ های گیاهی نمادین سروناز شیراز. کاج و انار و ازگیل و نارنج و گردو، نخل و مرکبات و انگور. و ارقام بومی گل­های رز. در آن باغ گیاه­شناسی پرورش می­یابد در عمارت زیبای آن به چشم می­خورد. .ابن بطوطه می­نویسد: ” در شیراز، سعدی باغی داشت. و در آن باغ و حوضچه­های آن از نهر معروف رکن آباد تأمین می­شد.”

 

 

بازدیدها: ۲

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب گیاهان دیرینه کشت در ایران باستان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X